Podatek od pracownika, czyli jak zatrudniać

Nie każda firma jest w stanie poradzić sobie bez dodatkowych rąk do pracy. Im przedsiębiorstwo bardziej się rozrasta i zdobywa kolejne rynki, podbijając serca kolejnych klientów, tym więcej ludzi jest niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego biznesu. To wiąże się z koniecznością zatrudniania pracowników, a to z kolei – ze znalezieniem najlepszego rodzaju zatrudnienia. W podejmowaniu takich decyzji najczęściej pomaga biuro rachunkowe, prowadzące księgowość danej firmy.

Kto musi zapłacić podatek?

Ordynacja podatkowa jasno wskazuje, że podmiotem zobligowanym do zapłacenia podatku dochodowego od wypłaconego komuś wynagrodzenia jest właśnie pracodawca. Wysokość podatku będzie zależała od rodzaju umowy zawartej z zatrudnionym, a także kwoty, jaka na niej widnieje. Jeśli pracodawca korzysta z usług księgowych, nie musi zaprzątać sobie głowy obliczaniem wysokości rzeczonego podatku – biuro rachunkowe zrobi to za niego. Ważnym jest, aby pilnować terminu odprowadzenia podatku  do właściwego Urzędu Skarbowego – mija on zawsze 20. dnia każdego miesiąca.

Konsekwencje nieodprowadzenia podatku

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn podatek dochodowy nie zostanie odprowadzony w terminie, nie tylko odpowiada za swoje czyny swoim własnym majątkiem. W świetle prawa podatkowego są to tak zwane czyny zabronione, podlegające możliwości nałożenia przez Urząd Skarbowy surowej kary pieniężnej, a nawet pozbawienia wolności. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, w której stroną winną jest podatnik, a nie płatnik, czyli pracodawca.

Stawki podatku dochodowego

Wysokość podatku określa rodzaj umowy oraz kwota wynagrodzenia. W przypadku umów cywilno-prawnych, a więc umów zlecenia oraz umów o dzieło, gdzie kwota przychodu nie przekracza 200 złotych, obowiązuje zryczałtowany podatek w wysokości 17%. Powyżej kwoty 200 złotych umowy podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. również 17%. W tym przypadku uwzględnić należy też koszty uzyskania przychodu – 20% minus kwoty składek na ubezpieczenia społeczne.